ZARZĄD BABIOGÓRSKIEGO                                                                             SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
CENTRUM SPORTU w ZAWOI                                                                            BCS W ZAWOI                                                                     

 

Prezes Klubu - Łukasz Stopka

V-ce Prezes -   Łukasz Kudzia

Sekretarz - Elżbieta Szarlej

Skarbnik  - Robert Pietrusa

Członek Zarządu - Wróblewski Piotr

Członek Zarządu - Krzysztof Warmuz

Członek Zarządu - Ficek Jarosław

 

Przewodniczący Komisji Rew.  - Magdalena Zemlik

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota Szczurek
Członek Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Zięba
 

 

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com