Skontaktuj się z nami
34-222 Zawoja, Zawoja 2000

bcszawoja@gmail.com
+48 698674165

Zawoja Centrum 2000
34-222 Zawoja

03 czerwca 2024

ZAPYTANIE

Zapytanie ofertowe Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi w sprawie zakupu wyposażenia.

W związku z planowanym przez Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi zakupem wyposażenia, zwracamy się prośbą o przesyłanie ofert.

Zestawienie wyposażenie wraz ze specyfikacją stanowi poniżej zamieszczony załącznik nr 1 do
w/w zapytania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi z dnia 03.06.2024

Składanie ofert

  • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na całość lub część wyposażenia.
  • Oferty można składać w formie papierowej lub elektronicznej (mail).
  • Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
  • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja, Zawoja 2000 lub przesłać na adres e-mail: bcszawoja@gmail.com   najpóźniej do dnia 11.06.2024r. do godziny 14.00
  • Pytania dotyczące zapytania można kierować do Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do udzielania informacji oferentom w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego jest Łukasz Stopka – Prezes BCS Zawoja
    tel. 698674165 mail bcszawoja@gmail.com