Zakończyliśmy kolejne 3 projekty współfinansowane ze środków MSiT

W listopadzie 2017r odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektów organizowanych przez Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Wszystkie projekty były współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach projektów dzieci z całej Gminy Zawoja mogły brać udział w zajęciach sportowych całkowicie za darmo. Z nauki pływania (Program Umiem Pływać) skorzystało 90 uczniów z całej naszej gminy, którym zapewniono przejazd, opiekę wychowawców i instruktorów oraz wstęp na basen. Kolejnmi zajęciami były "Siatkówka na wesoło z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej", które odbywały się w kilku grupach. Zajęcia były prowadzone w formie zabawowej z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie wadom postawy. BCS w Zawoi ralizował również Program Klub 2017. Dzięki realizacji programu zakupiono sprzęt sportowy (piłki, płotki, tyczki, znaczniki, piłki siatkowe) za kwotę 6tyś złotych.

09 grudnia 2017

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com