Bezpiecznie na stoku - nauka jazdy na nartach.

Na przełomie stycznia i lutego 90 uczniów z klas IV szkół podstawowych z Gminy Zawoja wzięło udział w zajęciach nauki jazdy na nartach organizowanych przez  Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Zajęcia miały  na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Ważnym punktem była również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. BCS w Zawoi pokrył koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników oraz koszty związane z wykupieniem polisW styczniu 2017r rozpoczną się zajęcia z nauki jazdy na nartach. Zajęcia będą współfinansowane przez MSiT w ramach projektu na prowadzenie i organizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z 29 grudnia 2016 r.) Projekt obejmie 90  uczniów Gminy Zawoja i będzie skierowany dla klas IV - tych szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywać się w soboty oraz w wybrane dni tygodnia podczas ferii zimowych. Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz sekretariatach szkół.  Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach. Zapewniamy transport, opiekę w autobusie oraz na wyciągu narciarskim, instruktorów oraz niezbędny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, kask).

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI JAZDY NA NARTACH W RAMACH PROJEKTU "Bezpiecznie na stoku....."

 

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi.
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV ewentualnie III Szkół Podstawowych z Gminy Zawoja.
3. Zajęcia odbywają się od dnia 02.01.2018 r. do 31.03.2018 r. według ustalonego harmonogramu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica (zał. nr 1) lub opiekuna dziecka; dobry stan zdrowia.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor
7. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie podczas dowozu i odwozu, na wyciągu narciarskim Wojtek (w czasie, kiedy dziecko nie jest pod opieką 
     instruktora) w szatni i wypożyczalni odpowiadają opiekunowie,

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się  zajęcia  i respektować jego 
    postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora.
9. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka, korzystać z porad instruktorów.
10 Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie organizatora
11.Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest
     obowiązkowa
.
12. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.
13. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić przedstawiciela klubu, opiekuna lub dyrektora szkoły o tym fakcie
      co najmniej w przeddzień wyjazdu.
14. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.
15. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
16. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych
17. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

UWAGA!!!

W sobotę 8 lutego zmieniają się niektóre godziny wyjazdów i powrotów dzieci z nauki jazdy na nartach:

Skawica - powrót ok 12.30

Centrum powrót ok 13.00

Gołynia Powrót ok 13.10

Mosorne wyjazd 11.40
Wilczna wyjazd 12.00

 

W sobotę 8 lutego odbędą się ostanie zajęcia: wspólne ognisko, oraz rozdanie dyplomów i medali. 

 

Podsumowanie zajęć z roku 2017

Harmonogram SP Skawica

 1. Sobota 13.02.2018r. wyjazd godz. 8 (parking szkolny) powrót ok godz. 11.50

 2. Sobota 20.01.2018r. wyjazd godz. 8 (parking szkolny) powrót ok godz. 11.50

 3. Sobota 27.01.2018r. wyjazd godz. 8 (parking szkolny) powrót ok godz. 11.50

 4. Sobota 03.02.2018r. wyjazd godz. 8 (parking szkolny) powrót ok godz. 11.50

 5. Sobota 10.02.2018r. wyjazd godz. 8 (parking szkolny) powrót ok godz. 11.50

Harmonogram SP Gołynia

 1. Sobota 13.02.2018r. wyjazd godz. 8.30 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.20

 2. Sobota 20.01.2018r. wyjazd godz. 8.30 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.20

 3. Sobota 27.01.2018r. wyjazd godz. 8.30 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.20

 4. Sobota 03.02.2018r. wyjazd godz. 8.30 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.20

 5. Sobota 10.02.2018r. wyjazd godz. 8.30 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.20

Harmonogram SP Zawoja Wilczna

 1. Sobota 13.02.2018r. wyjazd godz. 12.45 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.10

 2. Sobota 20.01.2018r. wyjazd godz. 12.45 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.10

 3. Sobota 27.01.2018r. wyjazd godz. 12.45 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.10

 4. Sobota 03.02.2018r. wyjazd godz. 12.45 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.10

 5. Sobota 10.02.2018r. wyjazd godz. 12.45 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.10

Harmonogram SP Zawoja Centrum

 1. Sobota 13.02.2018r. wyjazd godz. 8.35 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.15

 2. Sobota 20.01.2018r. wyjazd godz. 8.35 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.15

 3. Sobota 27.01.2018r. wyjazd godz. 8.35 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.15

 4. Sobota 03.02.2018r. wyjazd godz. 8.35 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.15

 5. Sobota 10.02.2018r. wyjazd godz. 8.35 (parking szkolny) powrót ok godz. 12.15

Harmonogram SP Zawoja Mosorne

 1. Sobota 13.02.2018r. wyjazd godz. 12.40 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.15

 2. Sobota 20.01.2018r. wyjazd godz. 12.40 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.15

 3. Sobota 27.01.2018r. wyjazd godz. 12.40 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.15

 4. Sobota 03.02.2018r. wyjazd godz. 12.40 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.15

 5. Sobota 10.02.2018r. wyjazd godz. 12.40 (parking szkolny) powrót ok godz. 16.15

UWAGA!!!

Prosimy rodziców, którzy odbierają dzieci z wyciągu narciarskiego o zgłoszenie tego faktu u opiekuna wyjazdu. Ze względów organizacyjnych powroty z zajęć mogą być opóźnione o kilka/kilkanaście minut. Harmonogram wyjazdów może ulec zmianie ze względów na warunki narciarskie panujące na wyciągu. O zmianach będziemy informować na naszej stronie www.bcszawoja.pl informacje trafią również za pośrednictwem nauczycieli do uczniów w szkołach.

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com