Skontaktuj się z nami
34-222 Zawoja, Zawoja 2000

bcszawoja@gmail.com
+48 698674165

Zawoja Centrum 2000
34-222 Zawoja

Zgodnie z uchwałą Wlanego Zebrania Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi z dnia 28 czerwca 2021 roku wysokość składek członkowskich od sierpnia 2021 przedstawia się następująco:

Wszyscy członkowie uczestnicy oraz członkowie zwyczajni trenujący w sekcji sportowej klubu 50zł miesięcznie.

W przypadku gdy z jednej rodziny w sekcjach sportowych trenuje więcej niż jeden członek, składki członkowskie opłaca się następująco:
- za drugie dziecko 25 zł miesięcznie,
- trzecie i następny członek rodziny zwolniony z opłacania składek

Członkowie zwyczajni, którzy nie trenują w żadnej sekcji 10 zł miesięcznie.

W przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej, członek klubu lub jego rodzic może złożyć wniosek o obniżenie składki lub całkowite zwolnienie z ich opłacania. Wniosek należy złożyć do Zarządu Klubu.

Składki prosimy wpłacać na konto:
Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Zawoja
Nr 91 8799 0001 0020 0201 5886 0001

W tytule proszę wpisać: Składka członkowska oraz Imię i Nazwisko dziecka

Składki członkowskie