Siatkówka na wesoło z elementami gimnastyki
korekcyjnej

Rodzicu - zadbaj o swoje dziecko!!!

 

Problem stale postępujących wad postawy wśród dzieci stał się w obecnych czasach faktem oczywistym. Brak ruchu, siedzący tryb życia, spędzanie czasu przed komputerem, tabletem, telewizorem, złe nawyki postawy - to wszystko może w przyszłości prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi z myślą o zdrowym rozwoju państwa pociech postanowiło zorganizować zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas III szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy. Programem zostały objęte 3 szkoły z Gminy Zawoja: SP w Skawicy, SP w Zawoi Centrum, SP w Zawoi Wilcznej. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli/instruktorów w formie zabawowej. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny, jednak aby brać w nich udział należy wypełnić kartę zgłoszenie, która dostępna będzie u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły. 

Zajęcia są współfinansowane ze środków MSiT.

Regulamin zajęć - "Siatkówka na wesoło ......"

1.Organizatorem zajęć jest Klub Orlika Wilki (Babiogórskie centrum Sportu w Zawoi
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas III i  IV Szkół Podstawowych Gminy Zawoja: SP nr 1 w Skawicy, SP nr 1 w Zawoi Centrum, SP nr 2 w Zawoi Wilcznej.
3. Zajęcia odbywają się od dnia 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. według ustalonego harmonogramu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; dobry stan zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.
5. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w zajęciach pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze zdiagnozowanymi wadami postawy.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz bezpośrednio przed i po zajęciach (w szatni) odpowiada instruktor/nauczyciel
6. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia.
7.  Uczestników zajęć obowiązuje zakaz opuszczania budynku, w którym są prowadzone zajęcia bez zgody nauczyciela/instruktora.
8. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka, korzystać z porad instruktorów lub otrzymać interesujące go zestawy ćwiczeń przygotowane specjalnie dla  
    niego do wykorzystania w warunkach domowych.
9. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie Klubu Orlika Wilki
10. Stroje obowiązujące na zajęcia: biała koszulka z krótkim rękawem, czarne spodenki, tenisówki lub halówki.
11. Zajęcia „Siatkówka na wesoło z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich  
      uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.
12. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać prowadzącemu przed zajęciami.
13. W razie dłuższej niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela Klubu orlika Wilki lub prowadzącego   
      zajęcia.
14. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.
15. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.
16. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
     Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz
     w materiałach reklamowych Klubu Orlika Wilki.
17. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
18. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację
     projektu w Klubie Orlika Wilki  pod nr telefonu 698674165.

 

Harmonogramy zajęć u nauczycieli prowadzących.

 

 

 

BCS.PL                                                                                                                     

 

Strona Głowna                                                                                                                                                     

Kontakt
Jak zapisać się do BCS?
Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie 
Pliki do pobrania

  

POLECAMY

 

BCS na FB