Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać

Na przełomie września i listopada 90 uczniów klas III szkół podstawowych z Gminy Zawoje weźmie udział w zajęciach nauki pływania, których organizatorem jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Programem zostały objęte: SP Skawica, SP Zawoja Centrum, SP Zawoja Wilczna. Uczniowie tych szkół będą mogli zupełnie za darmo brać udział w lekcjach nauki pływania. Organizatorzy zapewniają transport, opiekę w autobusie i na basenie, bilety wstępu na basen oraz instruktorów. Więcej informacji znajdziecie w zakładce projekty oraz w sekretariatach szkół objętych projektem. program współfinansowany ze środków MSiT.

REGULAMIN PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA
„UMIEM PŁYWAĆ”
w ramach zadania „Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów klas III
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zawoja” współfinansowanego ze środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

 

1. Organizatorem zajęć jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi.

2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II i III Szkół Podstawowych Gminy Zawoja.

3. Zajęcia odbywają się od dnia 01.09.2017 r. do 06.12.2017 r. według ustalonego harmonogramu.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; dobry stan
zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.

5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na
basenie).

6. W czasie zajęć z dziećmi wskazana jest obecność opiekunów.

7. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w przebieralni) i po nich
odpowiadają opiekunowie.

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym
odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze
sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie
basenu oraz zakaz skoków do wody bez zgody instruktora.

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni, a w
szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu.

10. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka.

11. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie
organizatora (34-222 Zawoja 2000).

12. STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH: strój kąpielowy, ręcznik, klapki, okularki pływackie

13. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.

15. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
wychowawcę lub opiekuna wyjazdu co najmniej w przeddzień wyjazdu.

16. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.

18. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w

materiałach reklamowych.

19. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW – III a SP Skawica, III SP Wilczna:

18.09.2017 (poniedziałek)

25.09.2017 (poniedziałek)

02.10.2017 (poniedziałek)

09.10.2017 (poniedziałek)

16.10.2017 (poniedziałek)

23.10.2017 (poniedziałek)

30.10.2017 (poniedziałek)

06.11.2017 (poniedziałek)

13.11.2017 (poniedziałek)

20.11.2017 (poniedziałek)

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW – III a, b Zawoja Centrum

21.09.2017 (czwartek)

28.09.2017 (czwartek)

05.10.2017 (czwartek)

12.10.2017 (czwartek)

19.10.2017 (czwartek)

26.10.2017 (czwartek)

02.11.2017 (czwartek)

09.11.2017 (czwartek)

16.11.2017 (czwartek)

23.11.2017 (czwartek)

 

BCS.PL                                                                                                                     

 

Strona Głowna                                                                                                                                                     

Kontakt
Jak zapisać się do BCS?
Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie 
Pliki do pobrania

  

POLECAMY

 

BCS na FB