Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać

Na przełomie września i listopada 90 uczniów klas III szkół podstawowych z Gminy Zawoje weźmie udział w zajęciach nauki pływania, których organizatorem jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Programem zostały objęte: SP Skawica, SP Zawoja Centrum, SP Zawoja Wilczna. Uczniowie tych szkół będą mogli zupełnie za darmo brać udział w lekcjach nauki pływania. Organizatorzy zapewniają transport, opiekę w autobusie i na basenie, bilety wstępu na basen oraz instruktorów. Więcej informacji znajdziecie w zakładce projekty oraz w sekretariatach szkół objętych projektem. program współfinansowany ze środków MSiT.

REGULAMIN PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA
„UMIEM PŁYWAĆ”
w ramach zadania „Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów klas III
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zawoja” współfinansowanego ze środków MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

 

1. Organizatorem zajęć jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi.

2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II i III Szkół Podstawowych Gminy Zawoja.

3. Zajęcia odbywają się od dnia 01.09.2017 r. do 06.12.2017 r. według ustalonego harmonogramu.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; dobry stan
zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.

5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na
basenie).

6. W czasie zajęć z dziećmi wskazana jest obecność opiekunów.

7. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w przebieralni) i po nich
odpowiadają opiekunowie.

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym
odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze
sprawy to: zakaz samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie
basenu oraz zakaz skoków do wody bez zgody instruktora.

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni, a w
szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu.

10. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka.

11. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie
organizatora (34-222 Zawoja 2000).

12. STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH: strój kąpielowy, ręcznik, klapki, okularki pływackie

13. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.

15. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
wychowawcę lub opiekuna wyjazdu co najmniej w przeddzień wyjazdu.

16. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.

18. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w

materiałach reklamowych.

19. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW – III a SP Skawica, III SP Wilczna:

18.09.2017 (poniedziałek)

25.09.2017 (poniedziałek)

02.10.2017 (poniedziałek)

09.10.2017 (poniedziałek)

16.10.2017 (poniedziałek)

23.10.2017 (poniedziałek)

30.10.2017 (poniedziałek)

06.11.2017 (poniedziałek)

13.11.2017 (poniedziałek)

20.11.2017 (poniedziałek)

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW – III a, b Zawoja Centrum

21.09.2017 (czwartek)

28.09.2017 (czwartek)

05.10.2017 (czwartek)

12.10.2017 (czwartek)

19.10.2017 (czwartek)

26.10.2017 (czwartek)

02.11.2017 (czwartek)

09.11.2017 (czwartek)

16.11.2017 (czwartek)

23.11.2017 (czwartek)

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com