Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać

Na przełomie września i listopada ponad 50 uczniów klas III szkół podstawowych z Gminy Zawoje weźmie udział w zajęciach nauki pływania, których organizatorem jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Programem zostały objęte: SP Wilczna, SP Zawoja Centrum. Uczniowie tych szkół będą mogli zupełnie za darmo brać udział w lekcjach nauki pływania. Organizatorzy zapewniają transport, opiekę w autobusie i na basenie, bilety wstępu na basen oraz instruktorów. Program współfinansowany ze środków MSiT.

REGULAMIN PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA
„UMIEM PŁYWAĆ”

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI Z GMINY ZAWOJA W RAMACH PROGRAMU ""UMIEM PŁYWAĆ" "

1. Organizatorem zajęć jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi.

2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas II i III Szkół Podstawowych Gminy Zawoja.

3. Zajęcia odbywają się od dnia 01.10.2019 r. do 07.12.2019 r. według ustalonego harmonogramu.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka; dobry stan zdrowia;            posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.

5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor (nie dotyczy szatni i prysznica na basenie).

6. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami (w czasie przejazdu, w przebieralni) i po nich odpowiadają   
    opiekunowie.

7. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze na miejsce
    zbiórki/wyjazdu/przyjazdu oraz w miejscu zbiórki/wyjazdu/przyjazdu bezpośrednio przed i po zajęciach.

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się 
    zajęcia i respektować jego postanowienia. W przypadku małych dzieci najważniejsze sprawy to: zakaz       
    samowolnego oddalania się od instruktora, zakaz biegania i skakania na terenie basenu oraz zakaz skoków do
    wody bez zgody instruktora.

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny obowiązujących na pływalni, a w
    szczególności do obowiązku prysznica przed wejściem do basenu.

10. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka.

11. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie organizatora.

12. STROJE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH: strój kąpielowy, ręcznik, klapki, okularki pływackie, czepek –
      obowiązkowo.

13. Zajęcia nauki pływania w ramach projektu odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w
      nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.

15. W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić
      przedstawiciela Klubu lub opiekuna wyjazdu o tym fakcie co najmniej w przeddzień wyjazdu.

16. Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.

18. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia. Zdjęcia   
      wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach
      reklamowych.

19. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

BCS.PL                                                                                                                     

 

Strona Głowna                                                                                                                                                     

Kontakt
Jak zapisać się do BCS?
Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie 
Pliki do pobrania

  

POLECAMY

 

BCS na FB