Bezpiecznie na stoku - nauka jazdy na nartach 2019

Bezpiecznie na stoku - nauka jazdy na nartach 2020

Na przełomie stycznia i lutego 90 uczniów z klas IV szkół podstawowych z Gminy Zawoja wzięło udział w zajęciach nauki jazdy na nartach organizowanych przez  Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Zajęcia miały  na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Ważnym punktem była również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. BCS w Zawoi pokrył koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników oraz koszty związane z wykupieniem polisW styczniu 2017r rozpoczną się zajęcia z nauki jazdy na nartach. Zajęcia będą współfinansowane przez MSiT w ramach projektu na prowadzenie i organizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z 29 grudnia 2016 r.) Projekt obejmie 90  uczniów Gminy Zawoja i będzie skierowany dla klas IV - tych szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywać się w soboty oraz w wybrane dni tygodnia podczas ferii zimowych. Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz sekretariatach szkół.  Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach. Zapewniamy transport, opiekę w autobusie oraz na wyciągu narciarskim, instruktorów oraz niezbędny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, kask).

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI JAZDY NA NARTACH W RAMACH PROJEKTU "Bezpiecznie na stoku....."

 

1. Organizatorem zajęć jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja 2000
2. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV ewentualnie III, V szkół podstawowych z Gminy Zawoja.
3. Zajęcia odbywają się w miesiącach styczeń, luty, marzec 2019r. według ustalonego harmonogramu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica (zał. nr 1) lub opiekuna dziecka; dobry stan zdrowia.
5. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada instruktor.
7. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie podczas dowozu i odwozu, na wyciągu narciarskim Wojtek (w czasie, kiedy dziecko nie jest pod opieką 
    instruktora) w szatni i wypożyczalni odpowiadają opiekunowie.

8. Uczestnik zajęć lub jego rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się  zajęcia  i respektować jego  postanowienia.

9. Obowiązuje całkowity zakaz samowolnego oddalania się od instruktora oraz korzystania ze stoku i wyciągu bez jego zgody.

10. Organizator zajęć nie zapewnia ubezpieczenia uczestników zająć. Rodzice prawni opiekunowie są odpowiedzialni za to aby ich dzieci były 
      ubezpieczone. 

11. Rodzic ma prawo być informowany o postępach dziecka.
12 Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie organizatora
13.Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest
     obowiązkowa
.
14. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.
15. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.
16. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia.
17. Zdjęcia wykonywane na zajęciach mogą być i są umieszczane na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych BCS w Zawoi.
18. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Na przełomie stycznia i lutego 130 uczniów z 5 szkół podstawowych z Gminy Zawoja wzięło udział w zajęciach nauki jazdy na nartach organizowanych przez Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi. Uczestnicy zajęć przez 5 kolejnych tygodni na stoku narciarskim Wojtek w Zawoi poznawali zasady bezpiecznego zachowania się na stoku oraz zdobywali umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach. Projekt miał również na celu popularyzację sportów zimowych wśród najmłodszych, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne. BCS w Zawoi podobnie jak w poprzednim roku pokrył koszty wynajmu stoku narciarskiego, wypożyczenia sprzętu, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów oraz transport uczestników. Podczas ostatnich zajęć uczniowie mieli szanse na zaprezentowanie swoich umiejętności, pokonując bajkowy slalom. Wszyscy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem za co zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami przygotowanymi przez BCS oraz szkółkę narciarską ZAWOJSKO. Zajęcia odbyły się dzięki pomocy Gminy Zawoja oraz były współfinansowane przez MSiT w kowcie 25 tyś złotych.

 

W niedzielę 27 stycznia na stoku narciarskim WOJTEK w Zawoi odbyły się ostanie zajęcia pn "Bezpiecznie na stoku" W całym projekcie uczestniczyło ponad 100 uczniów z 5 szkół podstawowych Gminy Zawoja. Uczestnicy projektu mieli zapewniony transport, opiekę, sprzęt narciarski, karnety oraz wykwalifikowanych instruktorów ze szkółki narciarskiej Zawojsko. Podczas ostatnich zajęć odbył się mały test z jazdy na nartach. Uczniowie musieli pokonać "bajkowy slalom". Wszyscy poradzili sobie z tym bez większych problemów za co otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez BCS w Zawoi. Na koniec odbyło się wspólne grillowanie. Przypomnijmy, że udział w zajęciach był całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pomocy finansowej Gminy Zawoja i Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.

 

 

 

Bezpiecznie na stoku - 2018

Bezpiecznie na stoku - 2017

Harmonogram wyjazdów na narty dla uczniów SP 1 Zawoja Centrum

 

Sobota 12.01.2019r. wyjazd godz. 8.00 (parking przy szkole) powrót ok godz.11.55

Piątek 18.01.2019r. wyjazd godz. 8.00 (parking przy szkole) powrót ok godz. 11.55

Sobota 19.01.2019r. wyjazd godz. 8.00 (parking przy szkole) powrót ok godz.11.55

Piątek 25.01.2019r. wyjazd godz. 8.00 (parking przy szkole) powrót ok godz. 11.55

Niedz. 27.01.19r. wyjazd godz. 12.00 (parking przy szkole) powrót ok godz.  15.15

Harmonogram wyjazdów na narty dla uczniów ZSP Mosorne

 

Sobota 12.01.2019r. wyjazd godz. 8.10 (parking przy szkole) powrót ok godz.11.45

Piątek 18.01.2019r. wyjazd godz. 8.10 (parking przy szkole) powrót ok godz. 11.45

Sobota 19.01.2019r. wyjazd godz. 8.10 (parking przy szkole) powrót ok godz.11.45

Piątek 25.01.2019r. wyjazd godz. 8.10 (parking przy szkole) powrót ok godz. 11.45

Niedz. 27.01.19r. wyjazd godz. 12.10 (parking przy szkole) powrót ok godz.  15.10

Harmonogram wyjazdów na narty dla uczniów SP Gołynia

 

Sobota 12.01.2019r. wyjazd godz. 12.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.20

Piątek 18.01.2019r. wyjazd godz. 12.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.20

Sobota 19.01.2019r. wyjazd godz. 12.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 12.20

Piątek 25.01.2019r. wyjazd godz. 12.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 12.20

Niedziela 27.01.2019r. wyjazd godz. 12.45 (parking przy szkole) powrót ok godz. 15.40

Harmonogram wyjazdów na narty dla uczniów SP Wilczna

 

Sobota 12.01.2019r. wyjazd godz. 12.50 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.10

Piątek 18.01.2019r. wyjazd godz. 12.50 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.10

Sobota 19.01.2019r. wyjazd godz. 12.50 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.10

Piątek 25.01.2019r. wyjazd godz. 12.50 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.10

Niedziela 27.01.2019r. wyjazd godz. 13.20 (parking przy szkole) powrót ok godz. 16.20

Harmonogram wyjazdów na narty dla uczniów SP 1 Skawica

 

Sobota 12.01.2019r. wyjazd godz. 8.40 (parking przy szkole) powrót ok godz.12.30

Piątek 18.01.2019r. wyjazd godz. 8.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 12.30

Sobota 19.01.2019r. wyjazd godz. 8.40 (parking przy szkole) powrót ok godz.12.30

Piątek 25.01.2019r. wyjazd godz. 8.40 (parking przy szkole) powrót ok godz. 12.30

Niedz. 27.01.19r. wyjazd godz. 12.35 (parking przy szkole) powrót ok godz.  12.30

Harmonogram wyjazdów

ZSP Skawica
Parking

18.01.2020 Wyjazd godz.8.00 powrót ok godz. 12.30

25.01.2020 Wyjazd godz.8.00 powrót ok godz. 12.30

31.01.2020 tj. piątek. Wyjazd godz.11.00 powrót ok godz. 15.30

01.02.2020 Wyjazd godz.8.00 powrót ok godz. 12.30

07.02.2020 tj. piątek. Wyjazd godz.11.00 powrót ok godz. 15.30

08.02.2020 Wyjazd godz.8.00 powrót ok godz. 12.30

ZSP Zawoja Centrum
Parking

18.01.2020 Wyjazd godz.8.15 powrót ok godz. 12.20

25.01.2020 Wyjazd godz.8.10 powrót ok godz. 12.20

28.01.2020 tj. piątek. Wyjazd godz.11.15 powrót ok godz. 15.20

01.02.2020 Wyjazd godz.8.10 powrót ok godz. 12.20

07.02.2020 tj. piątek. Wyjazd godz.11.15 powrót ok godz. 15.20

08.02.2020 Wyjazd godz.8.10 powrót ok godz. 12.20

SP Zawoja Wilczna
Parking Szkoła

18.01.2020 Wyjazd godz.8.20 powrót ok godz. 12.10

25.01.2020 Wyjazd godz.8.20 powrót ok godz. 12.10

28.01.2020 tj. piątek Wyjazd godz.11.25 powrót ok godz. 15.10

01.02.2020 Wyjazd godz.8.20 powrót ok godz. 12.10

07.02.2020 tj. piątek Wyjazd godz.11.25 powrót ok godz. 15.10

08.02.2020 Wyjazd godz.8.20 powrót ok godz. 12.10

 

BCS.PL                                                                                                                     

 

Strona Głowna                                                                                                                                                     

Kontakt
Jak zapisać się do BCS?
Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie 
Pliki do pobrania

  

POLECAMY

 

BCS na FB