Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie - tu zaczyna się futbol

Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie to nowa oferta naszego Klubu skierowana dla 5 i 6 latków. Przez 6 tygodni "testowania" będą oni mogli uczestniczy bezpłatne w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych z piłki nożnej z częstotliwością 1x w tygodniu po jednej godzinie zegarowej dla każdej grupy. Zajęcia rozpoczną się od listopada 2018  w trzech szkołach z terenu Gminy Zawoja tj. w SP Gołynia, SP Zawoja Centrum i SP Zawoja Wilczna. Inicjatywa jest współfinansowana przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu  "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu nasz klub pozyska również specjalistyczny sprzęt sportowy umożliwiający prowadzenie tego typu zajęć. Więcej informacji znajdziecie już wkrótce na naszej stronie oraz w sekretariatach szkół związanych z projektem.

 

Uwaga!!!

4 miejsca wolne na zajęcia w Zawoi Centrum
zapisu można dokonać na zajęciach (wtorek godz. 15.30)

 

Harmonogram zajęć:

SP Gołynia

Sala gimnastyczna SP Gołynia środa godzina 13.30

 

SP Zawoja Centrum gr I i II wtorki godz.15.30
Hala Sportowa Zawoja Centrum 

Prosimy o przybycie na zajęcia 10 minut wcześniej. 

 

 

 

Regulamin udziału w zajęciach „Babiogórskie Przedszkole Piłkarskie”

 

 1. Organizatorem zajęć jest Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi, 34-222 Zawoja 2000,
 2. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. Zajęcia skierowane są zarówno dla chłopców jak i dziewcząt w wieku 5-6 lat,
 4. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w zajęciach starszych lub młodszych dzieci,
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka oraz dobry stan zdrowia,
 6. Zajęcia odbywać się będą w miejscach wyznaczonych przez organizatora, który zapewnia również instruktorów/trenerów oraz odpowiedni sprzęt sportowy,
 7. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu, na którym odbywają się zajęcia i respektować jego postanowienia,
 8. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach odpowiada instruktor/trener,
 9. Za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami oraz po zajęciach odpowiadają rodzice/opiekunowie,
 10. Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać prowadzącemu przed zajęciami,
 11. W razie dłuższej niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela Klubu lub prowadzącego zajęcia,
 12. Zabrania się fotografowania oraz filmowania zajęć bez uzyskania zgody prowadzącego zajęcia,
 13. Stroje obowiązujące na zajęcia: koszulka z krótkim rękawem, spodenki sportowe, tenisówki lub halówki,
 14. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
 15. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się mailowo z osobą odpowiedzialną za organizację zajęć bcszawoja@gmial.com

 

 

Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi
34-222 Zawoja 2000
e-mail: bcszawoja@gmail.com